Phần mềm hữu ích với Internet
By november_rain_0602
#958240 Có rất nhiều video xem trên youtube của một nickname nào đấy nhưng thực ra video đó không phải của người đó mà là từ một nick khác trên youtube. Mình muốn hỏi làm cách nào để tìm được đích xác nguồn gốc ban đầu của video trên youtube. thanks!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement