Phần mềm hữu ích với Internet
By sasairi_yuhairan
#957548 Mình mới dùng fb được khoảng 1

tháng ( mới lập lại) thì đang sử dụng nó kêu xác minh danh tính.

Dù đã nhập mã xác nhận nhưng khi chuyển đến mục tiếp theo thì có cái là " Xin hãy hoàn thiện kiểm tra bảo mật => Xác định ảnh của bạn bè ( đã vượt quá giới

hạn giờ)"nhưng mình có tới hơn 1000 bạn bè thì sao mà nhớ hết

tên gì? Vậy giờ mình phải làm thế nào để mở lại fb? Mong các bạn giúp đỡ ?
By Conall
#957549 quá giới hạn có nghĩa là nó cho bạn thời gian để bạn xác nhận danh tính bạn bè, mà bạn để quá thời gian nên nó báo thế, còn không biết bạn bè mình là ai thì đó là cái tội kết bạn bừa bã[email protected]@
By isabel_wu
#957553 Mình mới dùng fb được khoảng 1

tháng ( mới lập lại) thì đang sử dụng nó kêu xác minh danh tính.

Dù đã nhập mã xác nhận nhưng khi chuyển đến mục tiếp theo thì có cái là " Xin hãy hoàn thiện kiểm tra bảo mật => Xác định ảnh của bạn bè ( đã vượt quá giới

hạn giờ)"nhưng mình có tới hơn 1000 bạn bè thì sao mà nhớ hết

tên gì? Vậy giờ mình phải làm thế nào để mở lại fb? Mong các bạn giúp đỡ ? Nhớ nick ai thân thân thì đánh vào, nó không bắt tìm hết đâu mà lo, chừa bớt cái tật kết bạn tầm bậy.
By quaydau_labo
#957554 Nhớ nick ai thân thân thì đánh vào, nó không bắt tìm hết đâu mà lo, chừa bớt cái tật kết bạn tầm bậy. hí hí. chán quá lúc sau đang nhập nó lại cho xác nhận bạn bè tiếp. 5 cái ảnh 4 đứa cùng lớp Quá oki lun :p
By Hamo
#957556 Mình mới dùng fb được khoảng 1

tháng ( mới lập lại) thì đang sử dụng nó kêu xác minh danh tính.

Dù đã nhập mã xác nhận nhưng khi chuyển đến mục tiếp theo thì có cái là " Xin hãy hoàn thiện kiểm tra bảo mật => Xác định ảnh của bạn bè ( đã vượt quá giới

hạn giờ)"nhưng mình có tới hơn 1000 bạn bè thì sao mà nhớ hết

tên gì? Vậy giờ mình phải làm thế nào để mở lại fb? Mong các bạn giúp đỡ ?
By Billie
#957557 mình củng z sao đay
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement