Phần mềm hữu ích với Internet
By visaocuoitroi_2mye
#957545 Chào các bác, tình hình là nhà em đang xài VNPT 165k, không vào được 1 số web nước ngoài như github, wordpress với blogspot.

Em đã thử thay DNS của google và opendns mà không ăn thua

Đây là file host của máy:
PHP # Copyright (c) 1993-1999 Microsoft Corp.
#
# This is a sample HOSTS file used by Microsoft TCP/IP for Windows.
#
# This file contains the mappings of IP addresses to host names. Each
# entry should be kept on an individual line. The IP address should
# be placed in the first column followed by the corresponding host name.
# The IP address and the host name should be separated by at least one
# space.
#
# Additionally, comments (such as these) may be inserted on individual
# lines or following the machine name denoted by a '#' symbol.
#
# For example:
#
#      102.54.94.97     rhino.acme.com          # source server
#       38.25.63.10     x.acme.com              # x client host
127.0.0.1       localhost

127.0.0.1    www.tonec.com
127.0.0.1    www.registeridm.com
127.0.0.1    secure.registeridm.com
127.0.0.1    www.internetdownloadmanager.com
127.0.0.1    secure.internetdownloadmanager.com
127.0.0.1    mirror.internetdownloadmanager.com
127.0.0.1    mirror2.internetdownloadmanager.com
127.0.0.1    mirror3.internetdownloadmanager.com 
Ai biết sửa thì giúp em với ạ chứ có nhiều việc cần truy cập mấy web này quá
By Rylan
#957561 Chào các bác, tình hình là nhà em đang xài VNPT 165k, không vào được 1 số web nước ngoài như github, wordpress với blogspot.

Em đã thử thay DNS của google và opendns mà không ăn thua

Đây là file host của máy:
PHP # Copyright (c) 1993-1999 Microsoft Corp.
#
# This is a sample HOSTS file used by Microsoft TCP/IP for Windows.
#
# This file contains the mappings of IP addresses to host names. Each
# entry should be kept on an individual line. The IP address should
# be placed in the first column followed by the corresponding host name.
# The IP address and the host name should be separated by at least one
# space.
#
# Additionally, comments (such as these) may be inserted on individual
# lines or following the machine name denoted by a '#' symbol.
#
# For example:
#
#      102.54.94.97     rhino.acme.com          # source server
#       38.25.63.10     x.acme.com              # x client host
127.0.0.1       localhost

127.0.0.1    www.tonec.com
127.0.0.1    www.registeridm.com
127.0.0.1    secure.registeridm.com
127.0.0.1    www.internetdownloadmanager.com
127.0.0.1    secure.internetdownloadmanager.com
127.0.0.1    mirror.internetdownloadmanager.com
127.0.0.1    mirror2.internetdownloadmanager.com
127.0.0.1    mirror3.internetdownloadmanager.com 
Ai biết sửa thì giúp em với ạ chứ có nhiều việc cần truy cập mấy web này quá

bạn dùng vpn nhé, tham khảo ở chứ kí hay vào vietpn.com nhé là mở chặn được
By congchuangutrongrung200675
#957562 bạn dùng vpn nhé, tham khảo ở chứ kí hay vào vietpn.com nhé là mở chặn được có cách nào khác k bạn, dùng mấy cái này tốc độ chậm lắm
By vtuccm04
#957564 có cách nào khác k bạn, dùng mấy cái này tốc độ chậm lắm tuỳ vào sv bạn dùng thôi, sv việt nam thì nhanh, nc ngoài chậm là đúng r
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement