Phần mềm hữu ích với Internet
By pu_diem
#957514 2 hôm nay không hiểu sao vô face lag chậm thế các bạn ơi. trong khi những trang khác vẫn bình thường xem 18+ youtube nhanh lắm.chỉ mỗi face là cứ load load y như mấy hôm bị đứt cắp vậy.em dùng windows 10.ko cài phần mềm diệt vius nào cả
By lovetodieorlovetolife
#957581 Dùng vpn đi bạn, inbox mình cài cho nhé
Blog Tâm sự:
  • Mong em cho anh thêm cơ hội từ bỏ bia rượu | 01:06 ...
  • Tôi chấp nhận để vợ tìm niềm vui chăn gối ở người đàn ông khác | 02:06 ...
  • Tôi muốn hủy hôn vì chồng sắp cưới chát sex | 01:06 ...
  • Gia đình chồng có truyền thống phụ nữ phải làm mọi việc nhà | 12:06 ...
  • Từng muốn tự tử để người thân được hưởng tiền bảo hiểm | 12:06 ...
  • Bạn gái tôi nhận quá nhiều điều tiếng xấu | 01:06 ...
By cam_ve_quan_147
#957583 dùng file host này thử bạn


173.252.110.27 facebook.com

173.252.110.27 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

173.252.110.27 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

173.252.110.27 login.facebook.com

173.252.110.27 apps.facebook.com

173.252.110.27 graph.facebook.com

173.252.110.27 register.facebook.com

173.252.110.27 vi-vn.connect.facebook.com

173.252.110.27 vi-vn.facebook.com

173.252.110.27 static.ak.connect.facebook.com

173.252.110.27 developers.facebook.com

173.252.110.27 error.facebook.com

173.252.110.27 channel.facebook.com

173.252.110.27 register.facebook.com

173.252.110.27 bigzipfiles.facebook.com

173.252.110.27 pixel.facebook.com

173.252.110.27 upload.facebook.com

173.252.110.27 register.facebook.com

173.252.110.27 bigzipfiles.facebook.com

173.252.110.27 pixel.facebook.com

173.252.110.27 logins.facebook.com

173.252.110.27 graph.facebook.com

173.252.110.27 developers.facebook.com

173.252.110.27 error.facebook.com

173.252.110.27 register.facebook.com

173.252.110.27 blog.facebook.com

173.252.110.27 channel.facebook.com

173.252.110.27 connect.facebook.com

173.252.110.27 bigzipfiles.facebook.com

Kết nối đề xuất:
Đọc Truyện online