Phần mềm hữu ích với Internet
By baocongmoccong
#957363 2,3 hôm nay vào facebook rất chậm hiện mỗi cái tên facebook trên thanh còn lại khỏi đọc dc nội dung luôn

đã tét tốc độ mạng + xem HD ,dơload v.v đều ok mà vào facebook load chậm hơn rùa load 5p dc cái tên xong khỏi vào luôn
By kenvil_cz
By linha9_k21
#957382 me too. trưa qua mất mạng gọi lên tổng đài nó bảo trạm khu vực bị hỏng, đến chiều thì có nhưng từ lúc đấy thì nghỉ fb luôn. mấy cái khác vẫn bt. mình ở tây hồ
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement