Phần mềm hữu ích với Internet
By fm_kiss24
#957207 Tổng hợp các cách kiểm tra phiên bản Windows đang sử dụng.

Cách 1: Chuột phải MyComputer hay This PC ==> Properties

Cách 2: Sử dụng Command Prompt (CMD) cách này thì có 1 số lệnh như sau để check:

  • Lệnh: winver

    Video demo lệnh winver
  • Lệnh : wmic os get caption
  • Lệnh : systeminfo | findstr /B /C:"OS" đợi vài giây để máy tìm kiếm thông tin

    Video demo 2 lệnh wmic.. và systeminfo...
  • Lệnh : slmgr.vbs /dli đợi vài s để máy thu thập thông tin-------------------------

p/s: các bạn nào còn những cách hay nào thì chia sẻ để mình tổng hợp vào đây lun nhé.

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement