Phần mềm hữu ích với Internet
By phananhvtc
#957188 Cơ quan mình sử dụng cáp quang của VNPT. Thử SpeedTest.net tốc độ khá cao Download: 10.13Mbps / Upload: 94.70Mbps nhưng tải file tốc độ chưa 10KB/s. Mọi người có biết nguyên nhân vì sao không?

Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement