Phần mềm hữu ích với Internet
By Hweolere
#955841 2 hôm nay mình vào facebook thấy lag kinh khủng , đến 9 h sáng nay (6/8/2015) thì vào facebook không được luôn mình dùng DNS 8.8.8.8 - 8.8.4.4

trong khi đó các website khác vào bình thường , không biết có bạn nào bị giống mình không ?

mình đang dùng laptop win7 , đóng băng

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
By Keveon
By Korbin
#955857 2 hôm nay mình vào facebook thấy lag kinh khủng , đến 9 h sáng nay (6/8/2015) thì vào facebook không được luôn mình dùng DNS 8.8.8.8 - 8.8.4.4

trong khi đó các website khác vào bình thường , không biết có bạn nào bị giống mình không ?

mình đang dùng laptop win7 , đóng băng
mạng của bạn có vấn đề
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement