Phần mềm hữu ích với Internet
By Ebenezeer
#955766 Chẳng là lâu rồi mình mới dùng lại Fire fox do nó đỡ ngốn ram hơn chrome, nhưng để ý hình như nó chỉ lưu lịch sử theo phiên hoặc theo ngày thì phải, hôm sau vào là mất sạch. Mình đã để ghi nhớ lược sử và không cài đặt phần mềm nào tự quét dọn khi khởi động .

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
By Ardell
#955767 Cách cấu hình FireFox và cài đặt máy như bạn mô tả là bảo đảm lưu lại lịch sử trình duyệt. Tuy nhiên, có những lý do chưa thể xác định gây nên tình trạng mất lịch sử trình duyệt.

Bạn có thể khắc phục bằng cách sử dụng Add-ons: Website History, Scrapbook.
By longhomieu2006
#955768 Cách cấu hình FireFox và cài đặt máy như bạn mô tả là bảo đảm lưu lại lịch sử trình duyệt. Tuy nhiên, có những lý do chưa thể xác định gây nên tình trạng mất lịch sử trình duyệt.

Bạn có thể khắc phục bằng cách sử dụng Add-ons: Website History, Scrapbook. vậy là do fire fox hả bạn
By hoanghon_maudo85
#955769 nếu vậy thì bạn nên backup lại lịch sử của firefox. lỡ có mất thì phục hồi lại thôi

Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement