Phần mềm hữu ích với Internet
By Vincent
#954307 Như tít ạ, mỗi lần em vào 192.168.1.1 đổi DNS thành DNS google thì vài phút sau nó lại đổi thành DNS khác?&nbsp;<br>Đã đổi pass login vào 192.168.1.1 rồi mà vẫn bị
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#954328 Bạn đổi DNS kiểu gì đó, đừng đổi trên modem, đổi trên máy tính của bạn ấy
Vào đây xem hướng dẫn này
Hướng dẫn đổi DNS
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement