Phần mềm hữu ích với Internet
By Benedetto
#954194 Theo mình thấy bạn nên giới hạn băng thông QoS. Cái này chỉ có cho IP chứ không QoS được địa chỉ MAC (theo như mình biết ). Cho nên bạn cần set IP tĩnh cho từng MAC bằng cách vào Address Reservation và IP & MAC Binding. Sau đó set tốc độ cho từng IP, có thể search google để biết thêm
By Yong
#954195 bạn lên google và gõ : hạn chế băng thông với QoS

tự tìm hiểu nhé


p/s: bạn tìm hiểu và tạo cho mình 2 cái wifi, 1 cái wifi để mình xài và 1 cái wifi để share cho hàng xóm. cái QoS hạn chế băng thông bạn sẽ áp dụng cho cái wifi thứ 2 hàng xóm xài. khi đó cho dù cái wifi thứ 2 có 100 người xài đi nữa nó cũng không ảnh hưởng đến cái wifi mà bạn đang sử dụng
Theo mình thấy bạn nên giới hạn băng thông QoS. Cái này chỉ có cho IP chứ không QoS được địa chỉ MAC (theo như mình biết ). Cho nên bạn cần set IP tĩnh cho từng MAC bằng cách vào Address Reservation và IP & MAC Binding. Sau đó set tốc độ cho từng IP, có thể search google để biết thêm Thank hai bác để mình nghiên cứu xem thế nào tại mình cũng dối cái vấn đề này
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement