Phần mềm hữu ích với Internet
By bo_lilkendy
#953266 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Đây là quê quán của mình, có trang trên facebook đàng hoàng nhưng không thể nào thêm vào quê quán hay nơi đang sống. Kì lạ thay một trang khác trong tỉnh tương tự lại có thể làm được là:
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Chờ cao nhân giải đáp ạ.
By bluemoon24681
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement