Phần mềm hữu ích với Internet
By phamhoangquyet2007
#952623 Lap mình kết nối các wifi khác thì bình thường, nhưng con wifi Buffalo ở cq thì không hiểu sao đã nhận ip nhưng không thể vào được mạng, không bị cấu hình chặn hay là giới hạn gì với laptop mình từ con wifi nhé, laptop vẫn có lúc kết nối và vào mạng được, các máy tính khác vẫn kết nối wifi và vào mạng được bình thường. Máy mình không đặt các ip, DNS, proxy, hay gì khác nhé, mọi cấu hình bình thường vì thử phát wifi từ điện thoại ra thì laptop vào được mạng ... chỉ là không hiểu sao lúc vào được, lúc không vào được mạng thôi. các bạn tư vấn giúp các giải pháp để mình fix với nhé.
By dickyheart5959
By lavie1005
#952630 Bạn thử reset lại router wifi nhà bạn chưa? Thậm chí hnay đã reset factory rồi đấy bạn ah, cho nó về xưởng rồi cấu hifnh lại nhưng mà có vẻ vẫn không ăn thua...
By ixora1014
#952631 Bạn cấu hình lại cùng ssid và pass củ phải không ? nếu thế bạn vào manage network xoá nó đi rồi kết nối lại
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement