Phần mềm hữu ích với Internet
By Mead
#952598 để tránh tình trạng mấy bác hàng xóm đang xài ké wifi lại táy máy đăng nhập vào modem chỉnh sửa tùm lum gây nên hư hỏng không đáng có, nên mình nhờ các bạn ai biết thì chỉ cho mình cách đổi cái mật khẩu admin của modem wifi gpon của fpt Thank các bác
By [email protected]
#952606 cái này đơn giản thôi mà bác, vào 192.168.1.1 (hay IP mặc định của modem), đăng nhập vào. Sau đó vào mục cuối cùng, nếu mình nhớ không nhầm. Ở đó bác cứ dò sẽ ra mục có đặt acc vs mật khẩu của modem, chứ hiện tại em không ở nhà nên không nhớ nó là mục nào


Cập nhật: Đăng nhập modem, vào mục Maintain > Password nhé
By gilrshockgilrdakhocviyeuanh_py
#952608 cái này đơn giản thôi mà bác, vào 192.168.1.1 (hay IP mặc định của modem), đăng nhập vào. Sau đó vào mục cuối cùng, nếu mình nhớ không nhầm. Ở đó bác cứ dò sẽ ra mục có đặt acc vs mật khẩu của modem, chứ hiện tại em không ở nhà nên không nhớ nó là mục nào


Cập nhật: Đăng nhập modem, vào mục Maintain > Password nhé Thank bác mình làm theo và đã ok

Bạn đăng nhập vào modem bạn vào management ở đó tìm web login và pass , bạn đổi từ đây Thank bác
By Devereau
#952609 cái này đơn giản thôi mà bác, vào 192.168.1.1 (hay IP mặc định của modem), đăng nhập vào. Sau đó vào mục cuối cùng, nếu mình nhớ không nhầm. Ở đó bác cứ dò sẽ ra mục có đặt acc vs mật khẩu của modem, chứ hiện tại em không ở nhà nên không nhớ nó là mục nào


Cập nhật: Đăng nhập modem, vào mục Maintain > Password nhé bác cho mình hỏi thêm là tại sao pass tự nó lưu cứ vào là đăng nhập được. nhờ bác chỉ cho cách sửa, xin Thank bác
By babyvip_kute9x
#952610 bác cho mình hỏi thêm là tại sao pass tự nó lưu cứ vào là đăng nhập được. nhờ bác chỉ cho cách sửa, xin Thank bác làm gì có , vài phút không làm gì là nó tự out mà
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement