Phần mềm hữu ích với Internet
By tungshooter
#951978 Em có tìm trên mạng thì chỉ biết nếu bạn bè đã có trong list friend của mình thì xem được ai vào facebook của mình, còn nếu ai đó mà không nằm trong list friend của mình thì không thấy. Vậy các anh chị cho em hỏi có cách nào để biết ai vào facebook của mình xem không ạ?
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement