Phần mềm hữu ích với Internet
By aloha88323
#951977 Hiện tại là tài khoản Facebook của mình bị gì ấy, đăng nhập facebook xong nó chuyển sang cái link này luôn : Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Làm cách gì cũng không sử dụng được Facebook. Ai có cách gì giúp mình với !!
By Yves
#951980 cho mình hỏi mình muốn không cho bất cứ ai đăng bài gắn tên mình vào hết à
By sammy_girl9x_0893
#951983 lạy các thánh, trang định dạng https kìa, hack không nổi

thím thử xỏa cache đi ùi vào lại
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement