Phần mềm hữu ích với Internet
By trangbeauty_103
#951975 Có cách nào youtube tự replay nhưng mà theo thời gian mình đã đặt không ? ví dụ như là cái video dài 2:30p mà em chỉ muốn lặp đi lặp lại 1 đoạn từ khoảng 30s đến giây thứ 60 không
By oo0_jin_0oo
By nguoitanoi
#951989 Có cách nào youtube tự replay nhưng mà theo thời gian mình đã đặt không ? ví dụ như là cái video dài 2:30p mà em chỉ muốn lặp đi lặp lại 1 đoạn từ khoảng 30s đến giây thứ 60 không cái bạn cần ở đây
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
By tieuly_hihihaha
#951990 cái bạn cần ở đây
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! Cámơn bác nhiều lắm ạ
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement