Phần mềm hữu ích với Internet
By trongvippro90
#951437 hi, there


mình chỉ biết proxy chứ nay xài cái phần mêm thay đổi proxy nó có tuỳ chọn parent proxy không hiểu là gì. bác nào biết giải thích em với


đa tạ

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
By popy_to
#951443 Mình nghĩ ý bạn đang nói về transparent proxy? Nếu là vậy thì đó là mấy cái proxy không ẩn (hide) ip của máy kết nối đến nó.
By shiroyuki_93
#951444 Mình nghĩ ý bạn đang nói về transparent proxy? Nếu là vậy thì đó là mấy cái proxy không ẩn (hide) ip của máy kết nối đến nó. transparent proxy em biết mà bác. parent cơ
By Julia_Emely
#951445 Bình thường một modem sẽ kết nối trực tiếp với internet bên ngoài,thì thiết lập một parent proxy sẽ khiến cho lưu lượng internet đi qua proxy đấy.nó còn có tên gọi khác là upstream/forward proxy.

Parent proxy được dùng trong 2 trường hợp.

1.Các nước kiểm soát internet nghiêm ngặt,ví dụ là Trung Quốc thì người dân truy cập internet sẽ phải thông qua một máy chủ proxy của cp nắm giữ.

2.Dùng để lưu trữ bộ nhớ đệm internet để truy cập nhanh hơn trong một số trường hợp,dùng cho công ty,nhà máy....

By Nam_Peo
#951446 Bình thường một modem sẽ kết nối trực tiếp với internet bên ngoài,thì thiết lập một parent proxy sẽ khiến cho lưu lượng internet đi qua proxy đấy.nó còn có tên gọi khác là upstream/forward proxy.

Parent proxy được dùng trong 2 trường hợp.

1.Các nước kiểm soát internet nghiêm ngặt,ví dụ là Trung Quốc thì người dân truy cập internet sẽ phải thông qua một máy chủ proxy của cp nắm giữ.

2.Dùng để lưu trữ bộ nhớ đệm internet để truy cập nhanh hơn trong một số trường hợp,dùng cho công ty,nhà máy....vậy cái soft mình dung bình thường cái parent proxy ấy trống, nếu mình connect thì vẫn qua 1 proxy khác ( IP đổi theo proxy) nếu bật parent proxy thì khi connect nó ra IP của cái parent à?
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement