Phần mềm hữu ích với Internet
By p3h30_h4ppj
#950634 tình hình là em đang sử dụng mạn cáp quang của Viettel, nhà còn dư con wifi cáp đồng nên thiết lập nó làm router, em làm theo đúng hướng dẫn của các bạn lun, xài ok lắm. Nhưng nay dời cục router đi chỗ khác, e có bấm thêm mấy mét dây, xài cục nối dây lan vàng vàng để nối vào cọng lan cũ vì cọng lan cũ ngắn quá. thế là đẻ ra cái vấn đề


router 1: (gốc của Viettel)

down: ~3400 kB/s

Up: ~3300 kB/s


router 2: (dùng modem wifi cáp đồng làm router, sau khi chyển sang địa điểm mới, xài cục nối cap lan để nối 2 cọng lan l)

down: ~ 1800 kB/s

Up: ~ 4.2 kB/s


router 2: (dùng modem wifi cáp đồng làm router, ban đầu, kg xài cục nối cap lan)

down: ~3200 kB/s

Up: ~3000 kB/s


em nghĩ do dây lan hay cục nối cáp có vấn đề, vì e dùng speedtest trên đt nên phần mềm là hông phải rồi

mong các bạn ghé qua cho ý kiến vs
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement