Phần mềm hữu ích với Internet
By auduongtruongphuoc
#949355 Tạo một website giống hệt một website đang hoạt động, và thay đổi đôi chút trên website mới. Có thể đó là thay đổi các quảng cáo thành quảng cáo khác hay chèn vào một đoạn mã ăn cắp thông tin đăng nhập của người dùng...


Website nhân bản vô tính này khác với website giả mạo ở chổ nó không mô phỏng website chủ mà lấy dữ liệu trực tiếp từ website chủ, nó giống website chủ theo thời gian thực. Tuy vậy nó cũng có điểm yếu để ngăn chặn.


Xem chi tiết Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement