Phần mềm hữu ích với Internet
By hoanghontinhyeu1996
#949135 Chào các bạn. Hôm này mình muốn hỏi là có cách nào add Cookie cho Youtube trên Firefox vĩnh viễn được không? Nghĩa là sau mỗi lần Clear History hay sử dụng Cleaner thì Cookie đó không bị xóa đi mất. Cái cookie này là thay đổi giao diện phát Video của Youtube. Nó đây:
cookie set VISITOR_INFO1_LIVE Q06SngRDTGA Thx các bạn!!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement