Phần mềm hữu ích với Internet
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1012047
QunhLoan đã viết:Ad tải giúp mình tài liệu này với: Báo cáo mô hình tham chiếu chuỗi cung ứng SCOR
Link: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Thank ad nhiều! :)
Mail của mình: [email protected]chỉ có bài này bạn tham khảo
MÔ HÌNH THAM CHIẾU CHUỖI CUNG ỨNG (SCOR) - CHUỖI CUNG ỨNG XANH
Kết nối đề xuất:
Đọc Truyện online