Phần mềm hữu ích với Internet
By [email protected]
#948463 Đáng lẽ em phải đăng vào phần "CÔNG CỤ INTERNET" nhưng vào đó em không đăng bài được. Phải đăng qua đây. Nếu ad có thấy thì chuyển giùm em.


Em đang muốn tải video từ Cốc Cốc, đó là các video giới thiệu sản phẩm từ hãng sản xuất ở Ý.

Nhưng dùng cốc cốc tải cứ tới 99% là nó đứng. Em tải thử 5,6 video trong kênh đó mà không được. Dùng 3,4 máy khác trong cty để tải mà đều vậy

Trong khi đó tải thử 1 video khác lại được


đây là 1 video ví dụ https://www.youtube.com/watch?v=X_uhkyuk65M Hình em dowload đây ạAi đi ngang giải đáp giùm em!


Thank All!
By xx_soul.smokyo0oquartz_xy
#948465 bạn có thể sử dụng idm để download thay vì sử dụng trình mặc định của cốc cốc mà.
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement