Phần mềm hữu ích với Internet
By detamgai_78
#948438 Hiện tại em đang dùng windows 8.1 64bit các bạn ạ.

Máy có cài cảo Google Chrome 64bit và Waterfox.

Như tiêu đề là mình dùng Waterfox vào kênh14 thì các video đều không load lên được. Còn tất cả các website khác đều xem được bình thường.
Waterfox 38.1.0

Adobe Flash Player v18.0.0.194 64bit


Nếu có thánh nào định tư vấn là do cái Add-on Adblock thì mình xin nói trước là đã thừ Disable rồi vẫn không được nhé. Nếu đổ tại kenh14 thì bên Chrome mình vẫn xem được bình cmn thường nhé . Trước giờ dùng firefox 32bit cũng hay bị như thế này
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement