Phần mềm hữu ích với Internet
By langduongthanyeu
#948293 các bạn cho em hỏi với. Nhà em dùng chung vs nhà hàng xóm modem viettel (để nhà nó). Em ròng dây sang, máy bàn để IP động thì vào mạng ok. Nhưng chuyển sang laptop hay bộ modem wifi thì không vào dk mạng. Laptop để IP động như máy bàn thì không kết nối được, còn để IP tính thì vào rất rất chậm. Không hiểu sao.
By hoatuyet_love
By kiniemboquentrenmoiem_51194
#948300 nhưng tại sao máy bàn em dùng được mà laptop lại không? Máy bàn bạn dùng dây, laptop dùng wireless đúng hok

Thông thường gắn vô con wireless sẽ đụng DHCP với con chính vì vậy nên tắt đi hay cắm dây chính vào cổng WAN sẽ ổn
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement