Phần mềm hữu ích với Internet
By [email protected]
#947946 Hi, các bạn

Tình hình là mình đang cần quảng cáo trên gôgle ads, nên mới mở tk mua, mượn thẻ vía đứa ban thanh toán trước luôn.


Google cũng báo bạn đã thanh toán thành công, trong tài khoản cũng có tiền luôn.


Nhưng ác sao, từ khoá mình đủ điều kiện hết, nhưng chạy nó báo có vấn đề thông tin thanh toán.

Đang cần gấp mà goi google mất 3 ngày, thông báo nhận đươc trả lời.

Thành thât xin lỗi, chuyên gia của google vẫn đang tìm hiểu nguyên nhân, không biết khi nào mới khắc phuc đươc !


Ui cái GMO làm ăn vây thôi chứ, ai dám tin làm ăn trời.

Chua tính chẳng biết giá thầu đấu kiểu gì, một từ la hoắc mới 21đ, hôm sau thấy để phải 126đ .. bựa kinh

Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement