Phần mềm hữu ích với Internet
By [email protected]
#946132 Nhà mình xài mordem wifi, ví dụ như wifi phát sóng bán kính tròn là 100m, mình muốn trong phạm vi 50m trở lại thì vào bình thường (ko hỏi pass), vượt qua 50m trở lên thì muốn vào wifi phải nhập mật khẩu. Anh em ai biết cách hướng dẫn mình với, thanks nhiều nhiều.
By Kearney
#946143 có chít liền....

nếu gần gần nhập đại cái pass thì được rồi...cần gì phải xoắn...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement