Phần mềm hữu ích với Internet
By nikita24480
#945932 Em không biết đang xài gói nào của MegaVNN nhưng đóng 275k/tháng với tốc độ này có thiệt thòi không ạ


Tại vừa rồi em đọc thông báo thấy VNPT tăng băng thông cho MegaVNN vs FiberVNN lên 2mbps tới 3mpbs từ ngày 1/5/2015 mà thấy tốc độ chả thay đổi gì.
By dizzdirty
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement