Phần mềm hữu ích với Internet
By haiduongxanh_2012_timban
#944178 tình hình là mình có app AutoCAD 360 trên Google Chrome, vẫn còn xài được, nhưng tác giả đã xóa nó ra khỏi Chrome web store, và hiện tại thì mình muốn chép app này từ máy của mình sang một máy khác không biết có được không, nếu được mong mọi người hướng dẫn
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement