Phần mềm hữu ích với Internet
By Romain
#941941 Tình hình là mới tạo lại Facebook. Facebook cũ mình có họ là Lee thì chấp nhận được. Còn bây giờ sau khi Facebook ra cái quy định về real name trên facebook rồi...Không thể đổi tên có đi kèm tiếng anh được. Mình muốn đổi thành Thắng Maximum nhưng họ Maximum thì không được. Đã thử với các cách như Fake proxy, change language, fake ip rồi đổi quốc gia, gửi CMND nhưng fb nó không rep lại.- Mấy ngày nay cứ như thế này thì sao

Mong các cao nhân vào giúp sức. Chân thành hậu tạ 20 lít neptune ạ
By ngoc_anh_111
#941952 Một cái rất đơn giản là hok có ai tên or có họ maximum cã :v FB nó đủ hiểu dc
By Wegland
#941953 Một cái rất đơn giản là hok có ai tên or có họ maximum cã :v FB nó đủ hiểu dc @@ thế không có cách nào àh bạn
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement