Phần mềm hữu ích với Internet
By binhuecity
#941940 Bỏ chế độ đã xem trong gruop này như nào có bác nào biết không?...............


mấy bác bắt lỗi em quá. EM còn vào Thank sau cũn được cơ mà hi
By phuongtl_phuongbacltd
#941954 Bỏ chế độ đã xem trong gruop nay nhu nao co bac nao biet ko?............... lời nói không mất tiền mua đâu bạn, bạn nhờ giúp thì cũng ghi đầy đủ chủ ngữ vị ngữ, có lời cảm ơn, có dấu đàng hoàng chứ bác.
By yox_nox
#941957 sao không ai giup vậy >?????? upppppppppppppppppp Bỏ chế độ đã xem trong gruop này như nào có bác nào biết không?...............


mấy bác bắt lỗi em quá. EM còn vào Thank sau cũn được cơ mà hi 1. bác ghi thế này ai biết bác cần j mà giúp.

2. lại ghi chữ không dấu.

bác sửa lại mấy cái mình góp ý may ra còn có người giúp
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement