Phần mềm hữu ích với Internet
By phaply_k19
#941368 Tình hình là con máy của em hiện tại không kết nối được với Internet (Ngoại trừ dùng Cốc Cốc thì vẫn có kết nối bình thường - E gửi bài bằng Cốc Cốc). Game không load được, Chrome, Firefox, IE không tải được trang trong khi Cốc Cốc vẫn DJ quẩy ầm ầm?

Không biết con modem nhà e bị làm sao nữa, ai từng bị như này rồi chỉ e tý kinh nghiệm. À, con modem wifi dùng mạng VNPT nhà em còn nối với một con Router wifi nữa.


Em reset modem thì lại dùng được bình thường nhưng qua ngày, đến hôm nay lại xảy ra tình trạng tương tự.
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement