Phần mềm hữu ích với Internet
By tran_chanh_nghia
#941119 Trước giờ mình chỉ cấu hình OpenVPN cho 1-2 người dùng, bây giờ mình muốn cấu hình cho nhiều người dùng

(đăng kí account-pass, sau đó đăng nhập vào OpenVPN bằng user vs pass đã tạo) thì phần account + pass đó mình phải lưu vào đâu vậy mọi người.


Tiện thể mong mọi người chỉ giáo mình cài đặt OpenVPN server trên windows server 2008 luôn ạ
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement