Phần mềm hữu ích với Internet
By muonline
#940897 Hi, there

mình cóc câu hỏi mong được giúp đỡ.

mình dùng proxy để duyệt web, tốc độ thì như bình thường, các vấn đề khác thì không sao chỉ có mỗi cái việc khi search google nó lại ra cái này:


Nếu không dùng google thì bình thưởng. khổ nỗi quen dùng google rồi nên mình muốn hỏi xem có cách nào khắc phục không? Loại trừ cách bỏ dùng proxy nhé.


Xin đa tạ
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement