Phần mềm hữu ích với Internet
By kt_05
#940509 Chào mọi người, mình có một thắc mắc là đã áp dụng cái trang web này để ẩn luôn nút kết bạn, nhưng những người có bạn chung lại có thể add.

Nhưng có một người bạn của mình chỉ có 311 bạn ( chưa max 5k ) vậy sao người ta lại chỉ có nút follow ?

Hóng cao nhân giúp mình tắt luôn nút kết bạn và nếu thành công sẽ hậu tạ card 20k.
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
By nguyenngoc_k1_khmt
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement