Phần mềm hữu ích với Internet
By virus_tinhyeu_127
#939967 Dùng Gôgle Chrome phiên bản 41.0.2272.101 dev-m

Phần IDM Integration Module 6.23.11 bị mờ đi không thể kích hoạt được

Vì thế không tích hợp được IDM với Google Chrome
Đã kéo thả như được hướng dẫn nhưng không hiệu quả

Vào đây _https://chrome.google.com/webstore/search/IDM%20Integration%20Module?hl=en-US

ko tải được

Anh em có bị thế không hay mình làm sai gì chăng
By katty_blog
#939968 Dùng Gôgle Chrome phiên bản 41.0.2272.101 dev-m

Phần IDM Integration Module 6.23.11 bị mờ đi không thể kích hoạt được

Vì thế không tích hợp được IDM với Google Chrome
Đã kéo thả như được hướng dẫn nhưng không hiệu quả

Vào đây _https://chrome.google.com/webstore/search/IDM%20Integration%20Module?hl=en-US

ko tải được

Anh em có bị thế không hay mình làm sai gì chăng Bạn nên update GoogleChrome lên bản mới nhất, hiện tại là 42.0.2311.152m rồi.
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement