Phần mềm hữu ích với Internet
By hayyeuemnhuemdayeu_huong
#938533 Lợi ích của DV

Giúp KH vẫn biết được có những số nào gọi đến khi KH tắt máy, hết pin hay ngoài vùng phủ sóng.

Bước 1: đăng ký và cước phí

- Hỗ trợ đăng ký gói "MCA30" giúp khách hàng (theo chương trình VAS).

- hay soạn: DK_ gửi 9232

MCA1: 500đ/ 1 ngày

MCA7: 2.000đ/ 7 ngày

MCA30: 5.000đ/ 30 ngày

- Tất cả các gói đều được tự động gia hạn.

Bước 2: khi tắt máy

- TB A sau khi đăng ký dịch vụ và tắt máy, TB B gọi cho A, B sẽ nghe thông báo tắt máy thông thường: Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau

Bước 3: kiểm tra danh sách cuộc gọi nhỡ

- Khi TB A mở máy sẽ nhận được SMS từ 9232:

Quy khach da bi nho:

+ so B: x cuoc


+ hh:mm dd/mm/yy


+ so C: y cuoc


+ hh:mm dd/mm/yy


Trong đó: x, y là tổng cuộc gọi từ số B, C gọi đến cho A trong thời gian A tắt máy

- KH có thể chủ động kiểm tra các cuộc gọi nhỡ: soạn MCA gửi 9232 hay truy cập web portal
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement