Phần mềm hữu ích với Internet
By greenleaves16
#938470 tình hình là mình tạo 1 video trên youtube bằng "trình chiếu ảnh" nhưng sau khi tạo xong video thì không biết cách hẹn ngày/ giờ để cho video xuất hiện đúng vào thời điểm mong muốn..để nhằm tăng độ hót và lượt view của video lên.... bạn nào biết cách chỉ hộ mình với.. mình Thank nhiều..

ps: hẹn giờ khi up trực tiếp video thì mình biết.. nhưng khi dùng "trình chiếu ảnh" thì không biết làm thế nào cả.. các bạn hướng dẫn mình với
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement