Phần mềm hữu ích với Internet
By F10_Enter
#937133 Nhà mình đang dùng Smart TV của Sony nên dùng wifi để xem phim với Youtube thường xuyên, mình thì dùng pc trên gác mà pc mình cũng dùng wifi nên 2 cái tranh dành nhau suốt mặc dù có 1,6mb/s thôi. Nhưng mà cái TV lúc nào cũng chiếm phần lớn tốc độ wifi nên mình dùng bị ảnh hưởng nặng nề.

Ai có cách nào giúp mình đặt giới hạn wifi cho cái TV được không. Thank trước
By Bryant
#937157 youtube trên smart tv nêu mạng đủ khỏe nó luôn phát chất lượng cao nhất mà xem phê
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement