Phần mềm hữu ích với Internet
By abc_teen
#937032 Chia sẻ nhỏ để lấy link trong folder của mega.co.nz.


Các file down trong folder của người khác thì không thể tạo ra link riêng để down. Vì vậy muốn có link từng mục trong folder ta phải chuyển file đó thành của mình. Hãy làm theo bước sau.


►Click phải vào file trong folder => chọn import => ra khung chọn import. (bây giờ nó đã thành file của bạn)

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


►Bước lấy link. Ở cột URL phía tay phải có hình mũi tên xám => click phải chọn link file sẽ bung ra một link ta có thể dùng để leech hay chia sẻ.

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


Tiện thể chia sẻ Cbox cho phép leech mega luôn [ ohleech ]
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement