Phần mềm hữu ích với Internet
By Kenny
#936018 Từ hôm 1/5/2015, nhiều người dùng tại Việt Nam cảm giác bất ngờ vì được thêm nút “Trả lời” (Reply) trong mỗi bình luận (comment) trên trang cá nhân của mình. Trước đây, chức năng này chỉ có trong các nhóm (Group), trang (Facebook page) hay phải cài thêm add-on trên trình duyệt.Một tài khoản Facebook cá nhân được tích hợp nút "Trả lời" (Reply) trên mỗi bình luận

Bình thường, khi một người đăng một nội dung lên Facebook, bạn bè người đó chỉ có thể trả lời (comment) cho nội dung đó, các phần trả lời được xếp ngang hàng nhau. Tuy nhiên, như đã nói, nhiều người dùng Facebook tại Việt Nam được thêm nút “Trả lời” theo từng bình luận, như vậy các bình luận sẽ được xếp theo dạng cây thư mục chứ không còn ngang hàng nhau nữa.


Theo dõi Facebook cá nhân của vài người vừa được tích hợp thêm nút “Trả lời” có thể thấy nút này mới được Facebook tích hợp từ hôm 1/5/2015, những nội dung khác trước ngày này đều không hiện nút “Trả lời”.


Khi một người bình luận về một dòng trạng thái của bạn trên Facebook thì bạn sẽ nhận được thông báo (notification). Tương tự như vậy, khi một người trả lời một bình luận của bạn thì bạn cũng sẽ nhận được một thông báo từ Facebook. Như vậy, khi muốn trả lời cho một bình luận cụ thể nào đó, bạn không cần gán (tag) người đó như trước đây mà chỉ cần trả lời vào phần bình luận của người đó thì người đó sẽ nhận được thông báo.


Hiện vẫn chưa rõ vì sao Facebook cá nhân của nhiều người được chọn để tích hợp thêm nút “Trả lời” ở mỗi bình luận, trong khi đa số người khác vẫn chưa có nút này. Trước đây, Facebook cũng đã thử tích hợp nút này cho những người dùng ở New Zealand.


Theo ICTNews
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement