Phần mềm hữu ích với Internet
By Baothghalach
#935734 Hi Mọi người

Có ai biết cách download video sau không

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


Mình có đăng kí khóa học để download về nhưng nó chỉ hiện

số phút giây

Nhưng down về không đủ số giây đó


Ví dụ 1min2s thì down về chỉ xem được vài giây và không có hình


Ai down được thì chỉ mình với. Mình muốn share video kỹ năng cho mọi người cùng học
By justin_9006
By love_love_love547
#935741 bạn dùng phần mêm quay màn hình xem

mà có gì share mình với nhé

mail mình : [email protected]

thank bạn nhé :3
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement