Phần mềm hữu ích với Internet
By mylove_bimat
By Warner
#935742 chuột phải hay là down bằng cách đó đều cho ra ảnh có chất lượng như nhau và kém hình gốc nên có chặn hay không cũng không khác gì đâu.
By lehuynhngocnhu_hironsame
#935743 Không nhưng mình đang hỏi là làm thế nào để dùng chức năng không cho người khác download ảnh này cơ còn download ảnh thì mình biêt mà
By bedautaythichanhhatde
#935744 ko cho phép bằng niềm tin à,trừ khi đừng đăng lên
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement