Phần mềm hữu ích với Internet
By ngochuy_nguyen
#934445 vừa thử thấy thằng open 208.67.222.222 dns là nhanh nhất

bác muốn tìm dns nào nhanh nhất thì xóa dns trong máy đi mở cmd lên gõ ping 208.67.222.222 -t rồi thử mấy cái khác xem cái nào thấp nhất
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement