Phần mềm hữu ích với Internet
By [email protected]
#933454 Yêu cầu:

- Máy đã root

- Cài Root Explorer

- Tải phiên bản HDviet cho android : Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

- Hướng dẫn tạo tài khoản,chọn đăng nhập bằng facebook hay gmail để,sau đó đồng ý cài đặt app hdviet lên tài khoản.Sau đó dùng chính id và pass facebook hay gmail để đăng nhập

Thực hiện

- Vào phần mềm Root Explorer theo đường dẫn đường dẫn /data/data/com.hdviet.android/ sau đó vào thư mục Shared_prefs,mở file com.hdviet.android_preferences.xml lên để chỉnh sửa chọn "Open in Text Editor"

- Tại dòng <string name=”vip”>0</string> sửa 0 thành 1,tại dòng <string name=”ExpiredTime”>0</string> sửa 0 thành SỐ NGÀY bạn muốn, ví dụ sửa thành 30, 60, 90...
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

- Save lại và xóa file com.hdviet.android_preferences.xml.bak đây là file backup được tạo ra ngay tại thư mục đó

- Khởi động lại máy và hưởng thụ thành quả
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


Lưu ý: Tài khoản chỉ là vip trên android,sẽ thành tài khoản bình thuờng khi đăng nhập trên web


Cuối cùng là like nào
By [email protected]
#933495 Vậy cái này nó chỉ mang tính tượng trưng hay thực tế?

Vì trên android là vip, mà trên web lại bình thường?

Ví dụ xem trên android có xem được HD, có chặn quảng cáo...được không b?
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement