Phần mềm hữu ích với Internet
By Burrell
#932218 như tiêu đề, có bác nào có code add bạn vào groups facebook không cho em xin với.

Code hiện tại trên mạng lỗi hết và không còn sử dụng được nữa

các bạn giúp em với

Hóng cao nhân
By vodoi_vn
#932267 thường thì mỗi code cho mỗi group là khác nhau không thể dùng code gr này cho gr khác được , nếu bác biết vooc thì thử cái này xem không , nhớ là phải sửa lại code chứ lấy code gr này cho gr khác là không được , còn không biết vooc thi đưa gr đây mình sửa lại cho
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
By sailamkhi_yeu25
#932268 mình nhớ là nó có 1 đoạn code chạy chung hết tất cả các group mà

chỉ cần vào group đó xong rồi paste code vào console là chạy được thôi
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement