Phần mềm hữu ích với Internet
By tracy_terry
#931802 tui nhận được mail từ FB cho biết có người yêu càu reset password FB của tôi. Nhưng tui không hề yêu cầu. Vậy là thế nào? tui có nhấn vào "Didn't request the change?" thì hiện ra cửa sổ yêu cầu tui nhập password hiện tại để đăng nhập vào FB. tui phải làm sao đây? Xin mọi người góp ý giúp đở. Thank nhiều!
By zik_xauxi
#931807 có người đang cố gắng thay đổi mk FB của bạn để chiếm tk FB. bạn nên thay đổi mk FB để người khác không thể đăng nhập được nữa
By ngocminh_dakia001
#931808 vào trang chủ FB mà login tài khoản không nhấn qua link trong mail

có thể cái mail là Fake

để an toàn thi login fb trực tiếp rồi mới đổi pass nhé
By P©tur
#931809 Coi chừng mail giả đó, bạn cần xem cái địa chỉ người gửi có đúng là của facebook không, mail tui có nhiều người giả như vậy lừa mình nhấn vào cái nút trong mail, lúc thì có người đổi pass google, lúc thì có người đổi pass facebook.

tui chả bao giờ nhấn vào mấy cái như vậy nếu trước đó mình không yêu cầu, mà chỉ cần vào thẳng facebook hay google rồi đăng nhập thử.

Chú ý là nếu là mấy mail của support thì họ không nói "nhấn vào cái nút hay link", mà là "nếu bạn không yêu cầu đổi pass thì bỏ qua mail này" nghĩa là chả cần làm gì cả cho dù bạn có đổi hay không, họ chỉ nhắc nhở và kèm một cái link cho bạn chọn có nhấn hay không thôi.
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement