Phần mềm hữu ích với Internet
By Andrian
#931445 Con laptop của mình kết nối wifi bị "Windows was unable to connect to Tp-Link"

Mặc dù đã điền đúng pass, đã cài lại windows nhưng vấn bị, trong khi mấy điểm wifi khác vẫn bắt bình thường, máy khác zô điểm này vẫn bình thường

Xin cảm ơn!
By baby_pooh_htth
By vanhuy318
#931472 ai cho mình hỏi.máy của t là đang dùng windows 8.1 phát wifi thì các máy khác như windows 7 hay đt có thể bắt được wifi của mình,nhưng máy khác windows 8 lại k bắt được nhỉ.có hiện chấm than.
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement