Phần mềm hữu ích với Internet
By diaryofprincess
By Aditeya
#929999 Tình hình là laptop của e kết nối được với wifi nhưng nó không có kết nối mạng, lâu lâu vào được mạng còn lại thì hoàn toàn không có kết nối, còn mạng LAN thì kết nối bình thường. vậy cho e hỏi là vấn đề ở laptop hay do mạng?

By Graeme
#930001 Điện thoại kết nối bình thường Dien ra lien tuc ha ban? Neu dien ra lien tuc ban thu voi mang wifi khac xem, lay dien thoai phat sang xem ntn.

Hoac xem laptop dang de nhan ip tinh hay dong?


vào Control Panel\Network and Internet\Network Connections\ bấm phải vào Wireless Network Connection chọn Properties chọn Internet Protocol phiên bản 4 chọn Properties, chọn use the Following IP address rồi điền vào

Ko dc ban reinstall lai driver cho wifi nhe
By nguyenlam_nguyenlam26
#930002 Kết nối được chắc là nhận được IP, bạn thử 2 cách này xem:

1. Coi lại DNS, chỉnh thành 8.8.8.8/8.8.4.4 thử

2. Như hình 1 của bạn, góc trái dưới vào Internet Options --> Tab Connections --> LAN Setting --> Bỏ Stick Use a proxy server for your LAN, ở trên chọn Auto
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement