Phần mềm hữu ích với Internet
By ohle.com94
By jadelysebastien_camlyhoang
#928951 Thay đỏi địa chỉ MAC, thằng chủ nó lại chơi đảo lại là cho phép một số địa chỉ Mac vào (hắn dò thấy thích em lào là Alow em đó) còn lại thì Block hết thì ... bỏ b u u sắc

Chắc phải Khổng Minh Gia Cát Năn Nỉ and Thương Lượng thì may ra chứ gặp Cậu chỉ biết chơi địa chỉ Mac thì biết mần răn

Còn sửa địa chỉ Mac được thì làm bằng tay cũng được

Vào DeviceManage -> Nháy Network adapter -> Chuột phải vào Driver của Wifi chọn Properties -> chọn Advanced -> Chon Network Adapter -> Nháy vào nút Radio (tròn) ở khung Value và gõ vào kí tự tuỳ thích (đủ số kí tự và có vẻ giống địa chỉ Mac một tí )

Xong, thay được địa chỉ Mac rồi nhé
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement